Povijest

24. srpnja 2017.

Prethistorija

Na prostoru Starogradskog polja zabilježeni su nalazi još iz neolitskog razdoblja (oko 6000 – 3000 god. pr. Kr.). Radi se uglavnom o sporadičnim nalazima kamenih sjekira, […]
23. srpnja 2017.

Grčka kolonizacija Jadrana i otoka Hvara

Zašto i koliko Parana je moralo napustiti svoj otok na početku 4. stoljeća pr. Kr., još je nepoznato. Većina grčkih kolonizacijskih pokreta javljaju se od 8. […]
22. srpnja 2017.

Osnivanje Farosa

O osnutku Farosa piše Diodor, grčki  povjesničar sa Sicilije, koji je pisao u 1. stoljeću prije Krista, i koji je jedini antički pisani izvor vezan uz […]
21. srpnja 2017.

Položaj Farosa

Dosad su predložena tri plana prostiranja grada. Onaj bolje potvrđeni obuhvaća pravokutnik od 150×100 m. Drugi ima proširenje prema jugu i prema zapadu, što daje površinu […]
20. srpnja 2017.

Društvena organizacija Farosa

Zbog nedostatka većeg broja javnih natpisa iz Farosa, teško je rekonstruirati društvenu organizaciju grada. Jedini pisani dokument iz kojega je možemo pokušati rekonstruirati jest, nažalost, fragmentaran […]
19. srpnja 2017.

Farska kovnica novca

Bilo bi logično, kao i u bilo kojem drugom grčkom kolonizacijskom pokretu, da novo parsko naselje u Farosu kuje svoj novac sličan novcu matičnoga grada. Ali, […]
18. srpnja 2017.

Keramika

Mali je broj posuda grčkog arhajskog razdoblja poznat iz Farosa. Nađena je minijaturna zavjetna (?) časa za piće – skyphos. Ona je slična jednoj posudi nađenoj […]