24. srpnja 2017.

Istraživanja

Najstariji spomen o starinama u Starogradskom polju nalazimo u Hvarskom statutu iz 1331.godine. Polje se u srednjem vijeku zvalo Polje Svetog Stjepana (Campus Sancti Stefani), po […]
23. srpnja 2017.

Ranija arheološka istraživanja Starogradskog polja

Prvi koji je upozorio na arheološke ostatke u Starogradskom polju bio je Vinko Pribojević. U poznatom govoru o porijeklu i zgodama Slavena kojeg je 1525. održao […]
22. srpnja 2017.

Istraživanje grada Farosa

Razni domaći i inozemni istraživači još od renesanse spominju Faros, njegove zidine, arheološke nalaze, novac ovoga grada, proučavali su i slučajno otkrivene grčke natpise na kamenu, […]
21. srpnja 2017.

Zaštitna istraživanja u Starogradskom polju 1984-1985

Kada se 1984. godine planirala izgradnja nove ceste između novog trajektnog pristaništa u uvali Maslinica i Jelse, te njegova odvojka ka Starom Gradu, uz velike napore […]
20. srpnja 2017.

Faros i njegov teritorij 1982-1986

Posložile su se neke sretne okolnosti i susreti koji su omogućili nekolicini nas da samoinicijativno, u zimskim mjesecima, krenemo obilaziti Starogradsko polje. Prije toga smo pročitali […]
19. srpnja 2017.

Projekt Hvar – arheologija mediteranskog predjela 1987-1989

Projekt predstavlja nastavak istraživanja 1982.-1986., s tim što je kao partner nastupilo Sveučilište u Bradfordu (Odjel arheoloških znanosti – John Bintliff), a uključili su se i […]
18. srpnja 2017.

Adriatic Islands Project 1993-1997

Projekt Jadranski otoci (PJO) počeo je s radom 1993. godine, nakon jednodnevnog posjeta (25. 08. 1992.) otoku Palagruži, smještenom u samom središtu Jadranskog mora. Taj posjet […]
17. srpnja 2017.

Chora Pharou projekt 1995-2007

Ekipa Ljubljanskog sveučilišta vratila se na Hvar godine 1995. da bi, zajedno s kolegama iz Arheološkog muzeja u Splitu i u saradnji s Centrom za zaštitu […]
16. srpnja 2017.

Projekt B.A.R.C.A. nell’ Adrias Kolpos 2008

Na poticaj Lorenza Bracessija, uvaženog povjesničara grčkog razdoblja, osobito onog na Jadranu, uključili smo se 2006. godine u izradu projekta “B.A.R.C.A. nell’ Adrias Kolpos” kojeg je […]
15. srpnja 2013.

IZVJEŠTAJ: iskopavanja na grčkoj kuli na Maslinoviku

Predstavljamo izvještaj Dr. sc. Branka Kirigina sa arheoloških iskopavanja na grčkoj kuli na Maslinoviku unutar Starogradskog polja, koja su obavljena od 09. 10. – 10. 11. […]