Starogradsko Polje

24. srpnja 2017.

Gradine i gomile oko Starogradskog polja

Nešto više podataka o naseljenosti prostora kojeg razmatramo imamo za razdoblje brončanog i željeznog doba (oko 2200. do 400. godine pr. Kr.), no ni ta nalazišta […]
24. srpnja 2017.

Istraživanja

Najstariji spomen o starinama u Starogradskom polju nalazimo u Hvarskom statutu iz 1331.godine. Polje se u srednjem vijeku zvalo Polje Svetog Stjepana (Campus Sancti Stefani), po […]
24. srpnja 2017.

Prethistorija

Na prostoru Starogradskog polja zabilježeni su nalazi još iz neolitskog razdoblja (oko 6000 – 3000 god. pr. Kr.). Radi se uglavnom o sporadičnim nalazima kamenih sjekira, […]
24. srpnja 2017.

Zaštićeno područje i lista svjetske baštine

Starogradsko polje – arheološka zona Parcelacija Starogradskog polja predstavlja jedno od remek djela grčke kulture na Sredozemlju. Unatoč burnim povijesnim događanjima tijekom stoljeća, te višestrukim kasnijim […]
24. srpnja 2017.

Faroska hora

Hora (gr. ΧΩΡΑ) je teritorij koji je bio pod upravom antičkog grčkoga grada (polis), a kako je primarna ekonomija grčkih gradova poljoprivreda, hora znači agrarno područje, […]
23. srpnja 2017.

Muzeji i zbirke spomenika Farosa

Arheološka zbirka u Dominikanskom samostanu u Starom Gradu U zbirci su izloženi spomenici grčkog Farosa, rimske Farije i srednjovjekovnog Staroga Grada. Najpoznatiji je fragment psefizme – […]
23. srpnja 2017.

Modularna mreža

Na zračnim snimcima i na katastarskim kartama, uočljivo je da najjače međe s visokim terasama, i što je posebno važno, mreža putova u polju, okružuju područja […]
23. srpnja 2017.

Grčka kolonizacija Jadrana i otoka Hvara

Zašto i koliko Parana je moralo napustiti svoj otok na početku 4. stoljeća pr. Kr., još je nepoznato. Većina grčkih kolonizacijskih pokreta javljaju se od 8. […]
23. srpnja 2017.

Ranija arheološka istraživanja Starogradskog polja

Prvi koji je upozorio na arheološke ostatke u Starogradskom polju bio je Vinko Pribojević. U poznatom govoru o porijeklu i zgodama Slavena kojeg je 1525. održao […]
23. srpnja 2017.

Arhitektonska baština Starogradskog polja i okolice

Na sjevernim rubovima Starogradskog polja nekoliko je malih zaselaka. U njima se stanovalo samo  povremeno, sezonski, a vezano uz proljetno okopavanje vinograda, ljetnu ispašu koza i […]