Faroska hora

24. srpnja 2017.

Faroska hora

Hora (gr. ΧΩΡΑ) je teritorij koji je bio pod upravom antičkog grčkoga grada (polis), a kako je primarna ekonomija grčkih gradova poljoprivreda, hora znači agrarno područje, […]
23. srpnja 2017.

Modularna mreža

Na zračnim snimcima i na katastarskim kartama, uočljivo je da najjače međe s visokim terasama, i što je posebno važno, mreža putova u polju, okružuju područja […]
22. srpnja 2017.

Metrologija

Pitanje osnovne mjerne jedinice (stopa – pous) kojom je izmjereno Starogradsko polje zanimljivo je iz više razloga. Grci su upotrebljavali različite mjere: atinska, odnosno jonska  je […]
21. srpnja 2017.

Omfalos i procedura mjerenja zemlje

Iz priručnika rimskih geodeta (gromatika, agrimenzora) znamo, da su u starija vremena parcelacije pravljene uz više-manje paralelne osovine, pri čemu su posjedi naslonjeni na te osovine […]
20. srpnja 2017.

Terasiranje

Na padinama, a posebno na kršovitom terenu, obradom zemljište brzo erodira prema nižim predjelima. Da bi to spriječili, težaci su od davnina zemlju zadržavali u terase […]
19. srpnja 2017.

Poljoprivredna proizvodnja

Za opstanak zajednice, najvažniji poljodjelski proizvod bili su žito i masline. Parcelirano područje je omogućavalo dobar prihod: ako bi sijali samo žito, tržni višak bio bi […]