Starogradsko Polje

22. srpnja 2017.

Metrologija

Pitanje osnovne mjerne jedinice (stopa – pous) kojom je izmjereno Starogradsko polje zanimljivo je iz više razloga. Grci su upotrebljavali različite mjere: atinska, odnosno jonska  je […]
22. srpnja 2017.

Osnivanje Farosa

O osnutku Farosa piše Diodor, grčki  povjesničar sa Sicilije, koji je pisao u 1. stoljeću prije Krista, i koji je jedini antički pisani izvor vezan uz […]
22. srpnja 2017.

Istraživanje grada Farosa

Razni domaći i inozemni istraživači još od renesanse spominju Faros, njegove zidine, arheološke nalaze, novac ovoga grada, proučavali su i slučajno otkrivene grčke natpise na kamenu, […]
21. srpnja 2017.

Omfalos i procedura mjerenja zemlje

Iz priručnika rimskih geodeta (gromatika, agrimenzora) znamo, da su u starija vremena parcelacije pravljene uz više-manje paralelne osovine, pri čemu su posjedi naslonjeni na te osovine […]
21. srpnja 2017.

Položaj Farosa

Dosad su predložena tri plana prostiranja grada. Onaj bolje potvrđeni obuhvaća pravokutnik od 150×100 m. Drugi ima proširenje prema jugu i prema zapadu, što daje površinu […]
21. srpnja 2017.

Zaštitna istraživanja u Starogradskom polju 1984-1985

Kada se 1984. godine planirala izgradnja nove ceste između novog trajektnog pristaništa u uvali Maslinica i Jelse, te njegova odvojka ka Starom Gradu, uz velike napore […]
20. srpnja 2017.

Društvena organizacija Farosa

Zbog nedostatka većeg broja javnih natpisa iz Farosa, teško je rekonstruirati društvenu organizaciju grada. Jedini pisani dokument iz kojega je možemo pokušati rekonstruirati jest, nažalost, fragmentaran […]
20. srpnja 2017.

Terasiranje

Na padinama, a posebno na kršovitom terenu, obradom zemljište brzo erodira prema nižim predjelima. Da bi to spriječili, težaci su od davnina zemlju zadržavali u terase […]
20. srpnja 2017.

Faros i njegov teritorij 1982-1986

Posložile su se neke sretne okolnosti i susreti koji su omogućili nekolicini nas da samoinicijativno, u zimskim mjesecima, krenemo obilaziti Starogradsko polje. Prije toga smo pročitali […]
19. srpnja 2017.

Farska kovnica novca

Bilo bi logično, kao i u bilo kojem drugom grčkom kolonizacijskom pokretu, da novo parsko naselje u Farosu kuje svoj novac sličan novcu matičnoga grada. Ali, […]