Otok Hvar

27. srpnja 2017.

Prirodna obilježja

Otok Hvar nastao je u postdiluvijalnom dobu (oko 18.000 godina pr. Kr.) kada se uslijed deglacijacije i općeg porasta nivoa oceana, formirala i istočna obala Jadrana. […]
21. srpnja 2017.

Turizam

Otok Hvar se nalazi u srednjodalmatinskom akvatoriju te je zbog svog položaja neizostavna destinacija mnogih turističkih ruta. Hvar je poznat po ugodnoj mediteranskoj klimi s blagim […]
8. lipnja 2017.

Prirodoslovne karakteristike otoka Hvara

Otok Hvar nastao je u postdiluvijalnom dobu (oko 18.000 godina pr. Kr.) kada se uslijed deglacijacije i općeg porasta nivoa oceana, formirala i istočna obala Jadrana. […]